Algemene voorwaarden

1- Algemeen

1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Alja Bronswijk Vormgeving
Eigenaar: Alja Wilson-Bronswijk
Adres: Klinkenbeltsweg 2D, DEVENTER

E-mailadres: alja@mevrouwmaakt.nl
KvK-nummer: 08187848
BTW-nummer: NL 105378744B01

2- Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3- Verzendkosten
3-1 Voor verzending per post brengt Mevrouw Maakt verzendkosten in rekening.

4- Betaling
4-1 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Je kunt betalen op de volgend wijze:
4-3 direct en online middels Paypal of iDeal.

5-Levering
5-1 Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL.
5-2 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar jou verzonden.
5-3 PostNL bezorgt in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-4 Mevrouw Maakt is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

6-Retourneren
6-1 Mevrouw Maakt doet er alles aan om je een perfect product te leveren. Ben je desondanks niet tevreden met (een deel van) de bestelling, dan kun je deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren.
6-2 Wij stellen het op prijs indien je hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Mevrouw Maakt.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal Mevrouw Maakt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.
6-4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:

  • het een gedownload product betreft
  • het product gebruikssporen heeft
  • de gebruiksinstructies niet juist zijn opgevolgd

6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Mevrouw Maakt zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7- Aansprakelijkheid
7-1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mevrouw Maakt kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Mevrouw Maakt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Mevrouw Maakt is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Mevrouw Maakt zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 Mevrouw Maakt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8-Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mevrouw Maakt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mevrouw Maakt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9-Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mevrouw Maakt gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10- Vragen
Mevrouw Maakt streeft naar tevreden klanten. Mocht je vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Mevrouw Maakt, dan wordt Mevrouw Maakt daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11- Geschillen
Op overeenkomsten tussen het Mevrouw Maakt en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12- Copyright
Op alle illustraties, afbeeldingen, ontwerpen van Mevrouw Maakt berusten auteursrechten. Deze rechten zijn wettelijk niet overdraagbaar en blijven daarom, ook na verkoop van een product, intellectueel eigendom van Alja Bronswijk Vormgeving. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw Maakt.